FAQ: Bootruil.info: Wat is het en hoe werkt het?
Wat is bootruil.info?
Met de website bootruil.info willen wij een netwerk creŽren voor mensen, die tijdens de vakantie periode hun boot willen ruilen met een andere bootbezitter. Door uw boot in de botenlijst te plaatsen neemt u deel aan het on-line netwerk bootruil.info en kunt u daar een ruil partner zoeken. Ook mensen met vaar ervaring, die (momenteel) geen boot bezitten, maar een camper of vakantiewoning als ruil object kunnen aanbieden, kunnen aan het netwerk deelnemen.
Is bootruil.info een commerciŽle site?
Bootruil.info is geen commerciŽle website.
Het idee is ontstaan na een positieve ervaring met het ruilen van onze boot tijdens de zomervakantie van 2002. Met deze site willen wij een bijdrage leveren aan de watersportgemeenschap door een virtueel netwerk op te zetten, waar mensen die hun boot voor vakantie doeleinden willen ruilen met elkaar in kontakt kunnen komen. Tevens kunnen zij hier hun ervaringen en ideŽen uitwisselen.
Is deelname aan het netwerk bootruil.info gratis?
Deelname aan het netwerk bootruil.info is niet helemaal gratis. Het netwerk is een onafhankelijk initiatief. Dit betekent dat de kosten van de website door de deelnemersbijdragen gedekt moeten worden. Het inschrijfgeld is EUR 20,- per kalenderjaar. Voor dit bedrag mag een deelnemer maximaal twee eigen boten op de botenlijst plaatsen. Met de deelnemersbijdragen hopen we de internet registratie en het onderhoud van de website te kunnen bekostigen. De deelnemersbijdrage voor het nieuwe kalenderjaar moet voor de afloop van het lopende jaar door ons ontvangen zijn.
De jaarlijkse deelnemers bijdrage is echter maar een fractie van de kosten die aan het charteren van een boot verbonden zijn.
Waarom zou men van boot willen ruilen?
Er zijn verschillende motieven denkbaar waarom iemand tijdens de vakantie van boot wil ruilen.
Wanneer u als bootbezitter andere waterwegen wilt ontdekken, is dat vaak niet mogelijk vanwege de afstand, de beschikbare tijd of de financiŽle consequenties. Door tijdens de vakantie periode met een andere bootbezitter van boot te ruilen kunnen deze problemen omzeild worden. In het netwerk bootruil.info kunt u een ruilpartner zoeken en wellicht ook vinden waarmee u eventueel een ruilovereenkomst kunt aan gaan.
Bovendien ervaren veel mensen het ruilen van een boot ook als een meer persoonlijke manier om een ander land en vaargebied te ontdekken en nieuwe vrienden te maken.
Hoe werkt het netwerk bootruil.info en wat zijn de vooorwaarden?
Door inschrijving bij het netwerk bootruil.info plaatst u uw boot in de botenlijst. Via de botenlijst kunnen de deelnemers kontakt met elkaar opnemen.
Voordat u zich inschrijft moet u bevestigen dat u akkoord gaat met onze voorwaarden.
Een algemene voorwaarde is, dat u de privacy van de andere deelnemers moet respecteren. Dit heeft betrekking op de gegevens van de deelnemers die in het netwerk toegankelijk zijn en op de gegevens die via kontaktopname verkregen worden.
Voorwaarden met betrekking tot de ruil zijn, dat de ruil plaats vindt:
- met een boot, camper of vakantiewoning waarvan u de eigenaar bent.
- met een boot, camper of vakantiewoning, die ook tijdens de ruilperiode verzekerd is.
- voor recreatieve doeleinden.
- op een niet commerciŽle basis.
- volgens onvoorwaardelijke afspraken tussen de ruil-partners die door beide partijen voor akkoord bevonden worden.
Hoe weet ik of mijn boot tijdens de ruilperiode verzekerd is?
Hierop is maar een antwoord, vraag dit expliciet na bij de verzekeringsmaatschappij waar uw boot verzekerd is. De ervaring leert dat de meeste maatschappijen hierover niet moeilijk doen, zolang als er geen geld uitgewisseld wordt. Toch is het steeds noodzakelijk dit na te gaan.
Ook is het zinvol om de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering er op na te kijken.
Hoe kan ik inschrijven bij het netwerk bootruil.info?
U kunt inschrijven door het on-line inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. De persoonlijke informatie die u op het inschrijfformulier invult, is alleen voor onze eigen administratie. Zij wordt niet op de website getoond en zal ook niet aan andere deelnemers bekend gemaakt worden.
Nadat u het inschrijfformulier opgestuurd heeft, ontvangt u automatisch een e-mail met uw gebruikers naam en uw persoonlijke toegangscode. Deze toegangsgegevens worden geactiveerd op het moment dat wij uw inschrijfgeld ontvangen hebben.
Vanaf dat moment staat uw boot op de botenlijst en kunt u contact op nemen met de andere deelnemers en omgekeerd. Na de eerste contactopname die - om de privacy van de deelnemers te beschermen - alleen maar via de website mogelijk is, kunt u zelf verder de nadere (persoonlijke) informatie uitwisselen die nodig is om tot goede ruilafspraken te komen. Te denken valt aan informatie over de opgedane vaarervaring, technische informatie over de boot, het vaargebied etc.
Ben ik verplicht om met iemand van boot te ruilen?
Nee, u bent op generlei wijze verplicht om met een andere deelnemer van het netwerk bootruil.info een ruil overeenkomst aan te gaan.
Moet de ruil op gelijke tijdstippen plaatsvinden?
Nee, de ruil hoeft niet op gelijke tijdstippen plaats te vinden. U bepaalt zelf, wanneer en hoe lang u met elkaar van boot ruilt.
Hoe kan ik mijn inschrijving bij het netwerk bootruil.info beŽindigen ?
De inschrijving bij het netwerk bootruil.info vindt plaats voor de periode van een kalenderjaar. U kunt tot zes weken voor het einde van de lopende periode aangeven dat u uw inschrijving wilt beŽindigen. Indien u niet zes weken voor het einde van het lopende jaar aangeeft, dat u uw inschrijving wilt beŽindigen, wordt uw inschrijving automatisch voor de periode van een kalenderjaar verlengd.
Wat heeft een inschrijving bij het netwerk bootruil.info mij te bieden?
Het netwerk bootruil.info onderscheidt zich in een aantal punten van andere webpagina`s die zich met dit onderwerp bezig houden:
1 Het netwerk bootruil.info kan vanuit een viertalige website bereikt worden:
- www.bootruil.info (de Nederlandse taal)
- www.boatswap.info (de Engelse taal)
- www.bootstausch.info (de Duitse taal)
- www.echangedebateaux.info (de Franse taal)
Op de botenlijst staan inmiddels boten uit meerdere werelddelen, zowel zeilboten als motorboten.
2 In het netwerk bootruil.info vindt u mensen die - net als u - aktief op zoek zijn naar iemand, waarmee ze tijdens de vakantie periode van boot kunnen ruilen.
3 Op de website bootruil.info treft u pagina`s met links aan die informatie geven over andere landen en de daar gelegen vaargebieden.
4 Op de website bootruil.info is een discussie forum waarop de ingeschreven deelnemers met elkaar in een bredere kring informatie kunnen uitwisselen over hun vaar-ervaringen in de diverse landen en uiteraard over ook over hun eigen ervaring met het ruilen van boten.
5 Bootruil.info blijft actief in het maken van wereldwijde publiciteit over het bestaan van het netwerk om deelnemers voor het netwerk te werven.
Wat is de verantwoordelijkheid van bootruil.info?
De verantwoordelijkheid van bootruil.info is beperkt tot het verzamelen en presenteren van de gegevens - die haar door de deelnemers ter beschikking worden gesteld - in een lijst met boten. Deze botenlijst dient als basis voor het contact tussen de deelnemers.
Bootruil.info kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers om de informatie te controleren, alvorens tot het maken van ruilafspraken over te gaan.
Bootruil.info kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten van een ruilovereenkomst en de eventuele gevolgen die uit het aangaan van een ruilovereenkomst kunnen voortvloeien.,
Bootruil.info is op generlei wijze verantwoordelijk voor het gedrag en de aktiviteiten van de deelnemers aan het netwerk. Indien blijkt, dat deelnemers zich niet houden aan de voorwaarden en regels zoals die hier en op de website vermeld staan, behoudt bootruil.info zich het recht voor, de inschrijving van de desbetreffende deelnemers niet te verlengen.