Het netwerk bootruil.info - Hoe het werkt !

Wilt u tijdens de vakantie met iemand van boot ruilen? Dit kan middels het plaatsen van uw boot in de de botenlijst. Indien u zelf geen boot bezit, maar wel vaar ervaring heeft en een camper of vakantiewoning als ruilobject kunt aanbieden, kunt u zich ook inschrijven. Vul daartoe het inschrijvingsformulier in met gegevens over uzelf, uw boot/ camper/ vakantiewoning en de periode dat deze voor ruil beschikbaar is.
Uw adresgegevens zijn alleen voor onze eigen administratie. Ze worden niet op de website geplaatst en ook niet aan derden door gegeven. Na uitschrijving worden ze gewist.

Ingeschreven deelnemers kunnen via de botenlijst, per boot/ camper/ vakantiewoning een pagina met alle nadere gegevens opvragen, met uitzondering van de adresgegevens van de eigenaar.
Indien er een boot/ camper/ vakantiewoning bij is, waarmee u eventueel zou willen ruilen, kunt u zelf een e-mail naar de eigenaar sturen. De eigenaar ontvangt uw e-mail en beslist zelf hoe hij reageert. Hier stopt ook de bemiddeling van bootruil.info.
Om te voorkomen dat het netwerkbestand 'vervuild' wordt door niet-serieuze inschrijvingen en om de kosten van de instandhouding van het netwerk te dekken vragen wij een jaarlijkse bijdrage van EUR 20,-.

Wanneer u als ingeschreven deelnemer door een andere deelnemer benaderd wordt om te ruilen, bepaalt u zelf, hoe u dit verzoek afhandelt. Wij gaan er wel van uit, dat u in ieder geval een korte reactie stuurt. Indien het voorstel tegemoet komt aan dat wat u voor ogen heeft kunt u gezamenlijk overleggen om tot nadere ruilafspraken te komen of tot de conclusie komen dat ruil toch niet haalbaar of zinvol is...

Het slagen van dit initiatief hangt af van het aantal deelnemers. Hoe meer mensen de stap maken zich in te schrijven, hoe groter het netwerk en het 'aanbod' van de te ruilen boten wordt.
Indien u zich voor de eerste keer inschrijft geldt, dat u de deelname aan het netwerk een jaar gratis kunt 'uitproberen'.